Autopožičovňa Košice pomáha k objavovaniu prírody a pamiatok

Jaskyna Jasov

Košice sú impozantným mestom, ktoré je právom označované ako turistické. Nachádza sa tu totiž množstvo prírodných a historických pamiatok. Košice sú čoraz viac obľúbenou dovolenkovou destináciou. Rast turizmu v Košiciach podporuje aj dobré letecké spojenie, ktoré ťaží so synergie s Viedenským letiskom.

K objavovaniu týchto pamiatok vám nepochybne pomôže aj auto-pozivovna-kosice.sk, vďaka ktorej si môžete jednoducho a pohodlne prenajať jedno z áut, ktoré sa nachádzajú v ponuke. Tá poskytuje krátkodobý a dlhodobý prenájom. Váš dovolenkový itinerár tak jednoducho môžete rozšíriť o mnoho zaujímavé miesta.

Dóm sv. Alžbety

Dóm sv. Alžbety je gotická katedrála v centre Košíc. Ide o „najvýchodnejšiu“ gotickú katedrálu v Európe. Nájdete v nej úplne nový kamenný obetný stôl a ambon v presbytériu, čím bola vytvorená zaujímavá súhra starobylého a moderného sakrálneho umenia.

Jasovská jaskyňa

Nachádza sa na okraji obce Jasov v západnej časti Košickej kotliny. V roku 1846 sa stala prvou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku, horné časti jaskyne však boli známe už v 13. storočí a nápis z roku 1452, ktorý zaznamenáva víťazstvo vojsk Jána Jiskru z Brandýsa. Jaskyňa je významným zimoviskom netopierov.

Zoo Košice

V Košiciach sa od roku 1979 nachádza moderná zoologická záhrada orientovaná najmä na euroázijskú faunu. Patrí medzi 3 najväčšie zoologické záhrady v Európe. Návštevníci najviac obdivujú pätorčatá medveďa hnedého, ktoré sú zapísané v Guinessovej knihe rekordov.

Hvezdáreň a planetárium Medzev

Hvezdáreň Medzev je jediným zariadením svojho druhu v okrese Košice. Od roku 2009 je pracoviskom Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria, ktoré je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja.

Botanická záhrada

Botanická záhrada Univerzity Pavla J. Šafárika v Košiciach sa nachádza v lokalite Bankov. Bola založená v roku 1950 a v súčasnosti sa rozprestiera na ploche 30 hektárov.