Copywriting a copywriter - prečo by vás táto téma mala zaujímať?

copywriting

Stretli ste sa už s výrazom copywriter a copywriting? Nie, nemá to nič spoločné s kopírovaním ani s copyrightom. Táto služba je úplne z iného súdka. 

Čo je to teda copywriting? Z nášho pohľadu ide o umenie a tak trochu aj vedu strategického vytvárania textového obsahu s použitím vhodných slov a výrazov zameraných na adresátov (čitateľov, návštevníkov webu, nakupujúcich atď...), ktorý podnieti adresáta k určitej akcii. Tou akciou môže byť kliknutie, nákup, registrácia, prakticky skrátka čokoľvek. Nie každý text však nutne musí byť výsledkom copywritingu a práce copywritera.

Kto je copywriter a kedy ho využijete?

A už sme pri tej najdôležitejšej otázke, kto je to copywriter? Pozor, nie nie je to copywrighter ani copiwriter a ani nič podobné.

Copywriter je špecialista, ktorý píše texty, vymýšľa slogany a texty v rámci marketingových kanálov. Aké danosti by mal mať dobrý copywriter?

Copywriter musí byť predovšetkým schopný rýchlo sa zorientovať v určitej téme a nadpriemerne ovládať jazyk, v ktorom píše. Musí zároveň vedieť hľadať a pracovať so zdrojmi a svojim písomným prejavom musí vedieť zaujať. Ruka v ruke idú s týmito schopnosťami často aj veľmi dobré komunikačné znalosti. 

U nás v copywriting agentúre vás zbavíme starostí s hľadaním copywritera. Desiatkam spoločností sa už roky staráme o kvalitný textový obsah, ktorý našim klientom zvyšuje zisky a prináša nových zákazníkov. Nechajte nám rozpísať váš príbeh.